Povinně zveřejňované informace - školy

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle
vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

 Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul., příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:


Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
Vnitřní Město
674 01 Třebíč 1


Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování


3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Jídelna

 

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Třebíč
Cyrilometodějská 754/6
674 01 Třebíč - Nové Dvory

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola Třebíč

Cyrilometodějská 754/6

674 01 Třebíč - Nové Dvory

4.3 Úřední hodiny

pondělí - pátek (od 9.00 – 13.00h.)

4.4 Telefonní čísla

 • Ředitelství MŠ:+420 568 824 0538
 • Školní jídelna: +420 568 824 496

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.ms-trebic.cz/

4.6 Adresa podatelny

Mateřská škola Třebíč

Cyrilometodějská 754/6

674 01 Třebíč - Nové Dvory

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:

USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna

Další elektronické adresy:

Další elektronické adresy:

skolka.cyril@volny.cz

4.8 Datová schránka

 IDDS: rddk2mg

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-7756440227/0100

6. IČO 70940266

6. DIČ nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty naleznete na stránce "Vývěska".

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

 • Prostřednictvím elektronické pošty: skolka.cyril@volny.cz
 • Prostřednictvím datové schránky (IDDS): rddk2mg

Podání písemně na adresu sídla organizace

 • Poštou: Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská 754/6, 674 01 Třebíč - Nové Dvory
 • Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:
Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její
nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží
odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje
všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo
telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou Mateřskou školou Třebíč poskytnuty žádné výhradní licence
pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.

V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.

Dokumenty

Na webu Mš na stránce "Vývěska".

Kontakty

Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská 754/6,
674 01 Třebíč - Nové Dvory

Napište nám

 • IČO: 70940266
 • Tel. MŠ: 568824538
 • Tel. ŠJ: 568824496
 • Tel. jednotl. tříd
 • Web: https://www.ms-trebic.cz/
 • ID datové schránky: rddk2mg
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Radek Vodička, telefon: +420 568 896 282, email: radek.vodicka@trebic.cz
 • Správce webu – Eva Píšová,Mgr. Jaroslava Svobodová, telefon 568 824 538

 • provozní doba MŠ od 6:00 do 16:30
 • děti lze přivádět do MŠ v době od 6:00 do 8:00
 • odchod dětí z MŠ po obědě - 11:45 - 12:15
 • odchod dětí z MŠ po odpočinku - 14:15
 • omlouvání nepřítomnosti dítěte nejpozději do 8:00 hod., na tel. jednotlivých tříd, nebo školní jídelny.

Co plánujeme pro děti

kalendář

01pro

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ V MŠ

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ V MŠ- 10:00- DĚTI BEZ LOGOPEDICKÉ PÉČE

04pro

ZOUBKY

Preventivní program Zoubky 1. A 3.třída 2.lekce

05pro

MIKULÁŠ

Dopolední návštěva Mikuláše a jeho družiny v MŠ

06pro

Keramika v ZŠ Benešova

Předškolní deti 9:30 hod

07pro

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU NA NÁMĚSTÍ

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU NA NÁMĚSTÍ- JEN PŘEDŠKOLNÍ DĚTI- DOPOLEDNE

07pro

ČTECÍ BABIČKA 1.TŘÍDA

11pro

ZOUBY

Preventivní program Zoubky 2. A 4.třída 2.lekce

12pro

Vánoční zpívání na školní zahradě

13pro

DIVADLO PASÁŽ VŠECHNY TŘÍDY

DIVADLO PASÁŽ- VŠECHNY DĚTI

14pro

ČTECÍ BABIČKA 2.TŘÍDA

21pro

ČTECÍ BABIČKA 3.TŘÍDA