Vítejte na oficiálních stránkách Mateřské školy Cyrilometodějská

Příběh naší MŠ se začal psát v roce 1985.

Mateřská škola se skládá ze čtyř věkově smíšených tříd. Tento model napomáhá socializaci a rodinné atmosféře.

Od roku 2001 je mateřská škola členem celostátní sítě mateřských škol podporujících zdraví, má tedy právo připojovat ke svému názvu dodatek Škola podporující zdraví.

Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO.

Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství.

 

Naše MŠ, s rozlehlou zahradou, je umístěna na břehu řeky Jihlavy naproti velkému sídlišti.

Školní zahrada je oplocená a vybavena 4 pískovišti, herními prvky a domečky. Děti mají k dispozici odrážedla, koloběžky a mnoho dalších hraček. V zimním období sáňkují na kopečku a užívají si stavění sněhuláků.

 

Škola je moderně vybavena s dostatečným množstvím her, hraček a edukačních materiálů.

Poskytujeme dětem odbornou a kvalifikovanou péči prostřednictvím širokého spektra aktivit a vytváříme tak dětem příjemné, rodinné prostředí, do ktrého se rády vrací.

V průběhu roku dětem připravujeme nejrůznější akce- karneval, sportovní odpoledne, plavání, divadla, návštěvy zámků, dílničky, návštěvy muzeí a výlety do okolí.

 

Úzce spolupracujeme s odborníky a pořádáme besedy pro rodiče s logopedy, psychology a učiteli ze základních škol.

 

Od 1. 1. 2002 je mateřská škola samostatným právním subjektem. Zřizovatelem je Město Třebíč.

Činnost mateřské školy je zaměřena na tři hlavní oblasti:

 • vytváření podmínek pro pohodu a zdraví ( podnětné věcné prostředí, tělesná pohoda, volný pohyb, zdravá výživa, bezpečné sociální prostředí, rytmický řád života a dne.)
 • výchova ke zdravému životnímu stylu ( rozvíjení úcty k životu a zdraví, učení poznatkům, dovednostem a návykům, které podporují zdraví, enviromentální výchova.)
 • práce na sobě, rozvíjení programu podpory zdraví, spolupráce se sociálními partnery.

Hlavní cíle vzdělávání:

 • Vytvářet optimální podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte a jeho individuální osobnostní rozvoj a učení.
 • Pomoci dětem osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost.
 • Pomoci dětem stát se samostatnými osobnostmi schopnými se projevit a působit na své okolí.
 • Dát dítěti základy zdravého způsobu života z hlediska holistického pojetí zdraví.

 

Školní vzdělávací program : Školní vzdělávací program naší mateřské školy vychází z modelového programu "Mateřská škola podporující zdraví" a je v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Je zaměřen na dítě a jeho zastřešující téma je "Chci poznat náš svět".

 • provozní doba MŠ od 6:00 do 16:30
 • děti lze přivádět do MŠ v době od 6:00 do 8:00
 • odchod dětí z MŠ po obědě - 11:45 - 12:15
 • odchod dětí z MŠ po odpočinku - 14:15
 • omlouvání nepřítomnosti dítěte nejpozději do 8:00 hod., na tel. jednotlivých tříd, nebo školní jídelny.

Co plánujeme pro děti

kalendář

01pro

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ V MŠ

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ V MŠ- 10:00- DĚTI BEZ LOGOPEDICKÉ PÉČE

04pro

ZOUBKY

Preventivní program Zoubky 1. A 3.třída 2.lekce

05pro

MIKULÁŠ

Dopolední návštěva Mikuláše a jeho družiny v MŠ

06pro

Keramika v ZŠ Benešova

Předškolní deti 9:30 hod

07pro

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU NA NÁMĚSTÍ

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU NA NÁMĚSTÍ- JEN PŘEDŠKOLNÍ DĚTI- DOPOLEDNE

07pro

ČTECÍ BABIČKA 1.TŘÍDA

11pro

ZOUBY

Preventivní program Zoubky 2. A 4.třída 2.lekce

12pro

Vánoční zpívání na školní zahradě

13pro

DIVADLO PASÁŽ VŠECHNY TŘÍDY

DIVADLO PASÁŽ- VŠECHNY DĚTI

14pro

ČTECÍ BABIČKA 2.TŘÍDA

21pro

ČTECÍ BABIČKA 3.TŘÍDA