POMÁHÁME DĚTEM POZNAT NÁŠ SVĚT

Příběh naší mateřské školy se začal psát v roce 1985. 

Od té doby jsme prošli dlouhou cestou a stali se zásadní součástí komunity. Naše škola se nachází na břehu řeky Jihlavy, naproti velkému sídlišti, a je obklopena rozlehlou zahradou, která je pro naše děti oázou klidu a místa, kde se mohou volně vyvíjet.

Model naší mateřské školy je založen na čtyřech věkově smíšených třídách. Jsme přesvědčeni, že tato struktura napomáhá socializaci a vytváří rodinnou atmosféru, která je pro děti v raném věku tak důležitá. Děti se nejen učí, jak se chovat v různých sociálních situacích, ale také se učí vzájemné toleranci a respektu.

Naše mateřská škola je od roku 2001 hrdým členem celostátní sítě mateřských škol podporujících zdraví. Toto členství nám umožňuje přidávat ke svému názvu dodatek "Škola podporující zdraví". Ale co to vlastně znamená? Pro nás zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci. Vnímáme ho jako výsledek vzájemně působících faktorů bio - psycho - sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí Světové zdravotnické organizace (WHO).

Snažíme se rozvíjet tyto faktory pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství.

Výhodou naší polohy je školní zahrada, která je oplocená a vybavena čtyřmi pískovišti, herními prvky a domečky pro děti. Děti mají k dispozici odrážedla, koloběžky a mnoho dalších hraček. V zimním období si děti mohou užít sáňkování na kopečku a stavění sněhuláků.

Naše škola je moderně vybavena s dostatečným množstvím her, hraček a edukačních materiálů. Poskytujeme dětem odbornou a kvalifikovanou péči prostřednictvím širokého spektra aktivit a vytváříme tak dětem příjemné, rodinné prostředí, do kterého se rády vrací.

V průběhu roku dětem připravujeme nejrůznější akce - karneval, sportovní odpoledne, plavání, divadla, návštěvy zámků, dílničky, návštěvy muzeí a výlety do okolí. Důležitou součástí naší práce je také úzká spolupráce s odborníky. Pořádáme besedy pro rodiče s logopedy, psychology a učiteli ze základních škol.

Naše mateřská škola je místem, kde se děti cítí bezpečně a kde se mohou učit a růst v přátelském a podporujícím prostředí. Jsme hrdí na to, čeho jsme dosáhli, a těšíme se na to, co přinese budoucnost.


Od 1. 1. 2002 je mateřská škola samostatným právním subjektem. Zřizovatelem je Město Třebíč.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program naší mateřské školy vychází z modelového programu 

"Mateřská škola podporující zdraví" a je v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Je zaměřen na dítě a jeho zastřešující téma je 

"Chci poznat náš svět".

Činnost mateřské školy je zaměřena na tři hlavní oblasti:

  • vytváření podmínek pro pohodu a zdraví ( podnětné věcné prostředí, tělesná pohoda, volný pohyb, zdravá výživa, bezpečné sociální prostředí, rytmický řád života a dne.)
  • výchova ke zdravému životnímu stylu ( rozvíjení úcty k životu a zdraví, učení poznatkům, dovednostem a návykům, které podporují zdraví, enviromentální výchova.)
  • práce na sobě, rozvíjení programu podpory zdraví, spolupráce se sociálními partnery

Hlavní cíle vzdělávání:

  • vytvářet optimální podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte a jeho individuální osobnostní rozvoj a učení
  • pomoci dětem osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost
  • pomoci dětem stát se samostatnými osobnostmi schopnými se projevit a působit na své okolí
  • dát dítěti základy zdravého způsobu života z hlediska holistického pojetí zdraví

Ozvěte se nám