Polytechnická výchova

Polytechnické aktivity jako součást praktického života v MŠ. Jsou rozšiřujícími činnostmi pro uspokojení zájmu o technické činnosti. 

Naše polytechnické koutky jsou umístěné v rámci třídy. Vždy na místě, které třídě nejvíce vyhovuje a je dostupné všem dětem. Místo je vybaveno pracovními ponky a nářadím od firmy Malý kutil.  

Děti zde najdou ruční rámovou pilu, kladiva, různé šroubováky, svěrák, svěrky, úhelníky, ruční pilky a mnoho dalšího drobného materiálu pro rozvoj své kreativity. Děti mají k dispozici dostatek materiálu jako je dřevo, karton, korek, papír, pěnovka...

Přínos a výhody polytechnických aktivit 

  • Podpora tréninku manuální zručnosti.  
  • Zvládání nových praktických činností.
  • Podpora rozvoje jazyka a řeči – učíme děti pojmenovat materiály, nástroje a činnosti, vyprávět v dějovém sledu postup své práce, popisovat vzniklé výrobky a jejich využití na úrovni podle možností dítěte: verbálně, se čtením nebo i s vlastním písemným záznamem – zde je nutné vycházet jenom z možností a zájmu dítěte.