Svět nekončí za vrátky


Naše mateřská škola je ve školním roce 2022/2023 opět zapojena do celoročního projektu České obce sokolské "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky".  

Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky

Projekt České obce sokolské si klade za cíl vzbudit v dětech zájem a aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních , tak skupinových. Cílem projektu je zapojení co nevíce dětí do pohybových a rozumových aktivit tak, aby vnímali pohyb jako přirozenou a samozřejmou součást života. Jedná se o celoroční projekt pro předškolní děti, který nabízí dětem pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevovat svět.

Cvičení jsou motivována sokolíkem Pepíkem a zvířátky, která děti provázejí v rámci jednotlivých činností po dobu celého školního roku.

Projekt nabízí dětem širokou škálu činností nad rámec běžných pohybových činností v mateřské škole.

Zahrnuje zejména tyto činnosti :

  • přirozená cvičení – atletika
  • obratnost – gymnastické dovednosti
  • manipulace s náčiním
  • cvičení na nářadí
  • netradiční činnosti
  • rozvíjení poznání