Projekty


Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Naše mateřská škola je ve školním roce 2022/2023 opět zapojena do celoročního projektu České obce sokolské "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". 

Recyklohraní

Od března 2022 jsme se zapojili do školního recyklačního programu, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

www.recyklohrani.cz

Špačkoš

Je sociálně ekologický projekt KOH-I-NOOR HARDTMUTH, zaměřený na sběr a recyklaci pastelek a tužek, probíhající ve spolupráci s Českým olympijským výborem. Sbírají se pastelky (4 cm).

www.spackos.cz

Digitalizujeme školu

Mateřské škole Třebíč, Cyrilometodějská ul. byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 67.200,- Kč na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

DOBRÝ START II

Projekt je podpořen v rámci programu OPVVV.
Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.Termín projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 Ke stažení zde

DOBRÝ START

Projekt je podpořen v rámci programu OPVVV, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002135
Zaměření projektu: Projekt je zaměřen usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.
Termín realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018 Ke stažení zde

DOBRÝ START III

Projekt je podpořen v rámci programu OPVVV, je spolufinancován Evroupskou unií.

Zaměření projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ.

TERMÍN PROJEKTU:

1. 9. 2020 -30. 4. 2022