Špačkoš

Je sociálně ekologický projekt KOH-I-NOOR HARDTMUTH, zaměřený na sběr a recyklaci pastelek a tužek, probíhající ve spolupráci s Českým olympijským výborem. Sbírají se pastelky (4 cm).

Proč Špačkoš?

I jeden malý zbytek pastelky, odhozený do správného koše, může přinést mnoho dobrého...

Jak Špačkoš pomáhá?

Špačkoš má nejen ekologický a sociální přínos, ale podporuje i umění a zdravý životní styl.


RECYKLACE... Tužku tvoří dřevo a tuha. Přestože se jedná o přírodní materiály, tuha se v přírodě nerozkládá příliš snadno. Než na skládce, zbytky tužek by měly končit tam, kde pro ně ještě někdo najde užitek.

Tvorba špačků podporuje vypisování tužek a pastelek do maximální možné délky. Běžný špaček se pohybuje kolem 3–4 cm, určitě byste nikdy neměli vyhazovat tužky a pastelky delší než 8 cm. 

CHRÁNĚNÁ DÍLNA

Ve společnosti STROOM Dub, rozvíjející osoby s omezením, lepí z nasbíraných špačků v rámci terapeutických dílen nejrůznější skulptury, což osobám s omezením přináší potřebnou relaxaci. V terapeutických dílnách vznikají svojí povahou jedinečná a velice cenná díla, za jejichž vytvořením stojí desítky hodin poctivé ruční práce.

Následná dražba vytvořených děl získává zdroje pro Českou olympijskou nadaci, která podporuje sportující děti. Pomyslný kruh se tak uzavírá a dětmi vytříděný špaček ve výsledku pomáhá opět dětem.