Třídy

Naše mateřská škola má čtyři třídy, které jsou všechny věkově smíšené tzn. heterogenní.

"Mladší děti jen slepě nenapodobují starší děti. Spíše je pozorují, přemýšlejí o tom, co vidí, a začleňují to, co se naučí, do svého chování způsobem, který pro ně dává smysl. Díky tomu mohou i chyby a nezdravé chování starších dětí poskytovat mladším dětem pozitivní lekce." 

Děti se přirozeně učí napodobováním. Vedle rodiny a učitelky v mateřské škole je jim nejbližší věkově heterogenní skupina dětí v mateřské škole. Smyslem principu věkově heterogenních tříd je vytvořit dětem ve skupině mnohem větší prostor pro spolupráci. Děti se tak učí navzájem způsobem, který nemohou nahradit ani učitelé, ani rodiče. Protože si jsou ve svém myšlení, pocitech, řeči a představivosti mnohem blíže než dospělí, mohou si předávat poznatky a zkušenosti znatelně jednodušeji. Je zajímavé pozorovat, jak dobře a lehce se mladší děti učí od starších, starší jsou neuvěřitelně trpěliví k potížím mladších. Tím, že něco vysvětlují, stává se jim předmět vysvětlování jasnější.  


Hra ve věkově smíšené skupině poskytuje dítěti více možností k napodobování, experimentaci, k pozorování. Protože se hra během vývoje dítěte mění, poskytuje mu věkově smíšená skupina možnost poznat znaky vývojově pozdějších stádií a dítě je může zkoušet i v ranějším stádiu.  


Čím je větší věkový rozdíl mezi dětmi, tím bohatší a pestřejší jsou kontakty mezi nimi, tím více sociálních rolí a strategií si mohou osvojit, tím více příležitostí mají k přirozené nápodobě, k rozvoji jazyka a komunikace.  


Toto téma krásně zpracovává tato bakalářská práce.