Edukativně stimulační skupiny ESS

VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 SE SKUPINY NEKONAJÍ Z DŮVODU PROŠKOLENÍ PEDAGOGŮ

Edukativně stimulační skupiny jsou programem, jehož cílem je komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání budoucího čtení, psaní, počítání. Snaží se v dětech probouzet zvídavost, pomáhá jim postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnosti úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla atd.

Program velmi úzce souvisí s problematikou školní zralosti, připravenosti, respektuje přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku, má význam depistážní a preventivní.

Poskytuje ucelený systém předškolního vzdělávání, který poukazuje na dílčí oblasti vývoje, jejich vzájemnou propojenost a podmíněnost, také na posloupnost vývoje. Postupuje po krocích od jednoduššího ke složitějšímu, od snadnějšího k obtížnějšímu, od dílčího ke komplexnějšímu.

K tomu, aby se dítě naučilo správně a bez problémů číst, psát a počítat, je zapotřebí souhry mnoha schopností a funkcí. Ty si můžeme rozdělit do několika oblastí:

  • jemná motorika, grafomotorika
  • zrakové vnímání - zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť
  • prostorová orientace, orientace v čase
  • základní matematické představy
  • řeč, myšlení
  • sluchové vnímání - sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť


Skupiny absolvuje rodič s dítětem.

Skupinami Vás provedou paní učitelka 

Bc. Dominika Karšulínová a Kamila Weiglová (odborně proškolený pedagog ESS)