Plavání


Plavecká výuka pro mateřské školy


Výuka plavání mateřských škol je pro děti jednou z prvních základních stavebních kamenů k plaveckým dovednostem. Snahou Plavecké školy v Třebíči je nabídnout předplaveckou výuku co možná největšímu počtu dětí mateřských škol.

Jaké jsou základní cíle předplavecké výuky u dětí MŠ:

  • učit děti základní hygienické návyky
  • seznamovat děti s vodním prostředím a přivykat je na pravidelný pobyt ve vodě a učit je vody se nebát
  • učit děti co nejvíce základních plaveckých dovedností (orientace ve vodě a pod hladinou, splývaní v obou polohách, dýchání do vody, skoky, pády, potápění obličeje)
  • postupně děti seznámit se základy kraulového a znakového pohybu nohou a zdokonalovat plavecké dovednosti, které jsou nutné k pokračování v plavecké výuce

Plavecký kurz má zpravdila 9 lekcí, kdy jedna lekce trvá 45 minut. Za zvládnutí jednotlivých dovedností děti dostávají šupinky, které si ve školce lepí na svůj obrázek. Výsledkem je splnění určitých plaveckých dovedností, které jsou na konci kurzu ohodnoceny Mokrým vysvědčením.