Keramická dílna

V březnu 2024 jsme si pořídili KERAMICKOU PEC, kterou budeme využívat během celého školního roku. 

Práce s keramickou hlínou v mateřské škole má několik výhod a přínosů pro děti. Zde jsou některé důvody:

  • zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky
  • osvojení si věku přiměřené praktické dovednosti
  • rozvoj tvořivosti
  • rozvoj sebeovládání
  • rozvoj poznatků, schopností, dovednosti umožňující pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
  • seznámení se světem lidí, kultur a umění
  • rozvoj společenského a estetického vkusu dětí


Děti se tak seznámí s novým materiálem, naučí se zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat svoje představy pomocí výtvarných dovedností a technik. Mimo jiné práce s hlínou pomůže při udržování pozornosti, soustředění a trénování koordinace ruky a oka. 

Děti se neučí zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály. Důležitým milníkem jsou příjemné zážitky a setkávání se s uměním, vnímání uměleckých a kulturních podnětů a hodnot svého díla.