Keramická dílna

V březnu 2024 jsme si pořídili KERAMICKOU PEC, kterou budeme využívat během celého školního roku. 

Keramická hlína není jen obyčejný materiál. Je to nástroj, který dětem v mateřské škole otevírá dveře do světa tvořivosti, jemné motoriky a představivosti. Když se malé dětské ruce pustí do práce s hlínou, začíná magická cesta objevování a učení se novým dovednostem. 

Proč zvolit keramickou hlínu?

1. Rozvoj motorických dovedností: Manipulace s hlínou pomáhá rozvíjet jemnou motoriku dětí. Tvoření, válení, tvarování a vyřezávání podporuje koordinaci rukou a očí, což je klíčové pro další učení.

2. Podpora kreativity a představivosti: Práce s hlínou dává dětem prostor pro vyjádření sebe sama. Mohou tvořit bez omezení a nechat svou fantazii, aby si vzala volno a projevila se v nekonečném množství tvarů a objektů.

3. Učení se prostřednictvím hmatu: Hlína je senzoricky bohatý materiál, který stimuluje dotykové vnímání dětí. Tato haptická zkušenost je důležitá pro rozvoj poznávacích schopností.

4. Terapeutické účinky: Práce s hlínou může být velmi uklidňující a relaxační. Pomáhá dětem uvolnit se a současně se vyrovnat s jakýmikoli emočními stavy, což přináší klid a soustředění.

5. Sociální interakce: Skupinové projekty s hlínou podporují spolupráci mezi dětmi, učí je sdílet nápady a pracovat společně na společném cíli.


Důležité je poskytnout dětem prostor pro experimentování a nechat je, aby si samy objevovaly různé možnosti, které tento materiál nabízí. 

Milníkem jsou příjemné zážitky a setkávání se s uměním, vnímání uměleckých a kulturních podnětů a hodnot svého díla.