Portfolio aneb kniha dítěte

Děti v naší mateřské škole si tvoří vlastní PORTFOLIA. 

Portfolio dítěte v mateřské škole je důležitý nástroj sloužící ke sledování, podpoře a individuálnímu rozvoji dítěte. Shromažďuje informace o jeho projevech, pokrocích. Pomáhá zaměřit se na individualizaci vzdělávání, vychází z individuálních potřeb, možností a schopností každého dítěte. 


Koho se týká?

Všech dětí naší mateřské školy, pedagogů a  jejich rodičů.


Jak budou děti pracovat s PORTFOLIEM?

PORTFOLIO BUDE DÍTĚ TVOŘIT PO CELOU DOBU POBYTU V MŠ A BUDE SI DO NĚJ ZAKLÁDAT VYBRANÉ VÝTVARNÉ PRÁCE, PRACOVNÍ LISTY, FOTOGRAFIE A DALŠÍ VZPOMÍNKOVÉ PRÁCE NA POBYT V MŠ.

PŘI LOUČENÍ S MATEŘSKOU ŠKOLOU SI DÍTĚ TUTO ,,KNIHU,, ODNESE DOMŮ.

SPOLEČNĚ S DÍTĚTEM DO PORTFOLIA MŮŽETE KDYKOLIV NAHLÉDNOUT A VIDĚT JEHO VÝVOJ.


Jak se zapojíte jako RODIČE?

  • pořídíte společně pevné desky a euro obaly (cca 100ks na celou docházku do MŠ)
  • společně s dítětem je ozdobíte (fantazii se meze nekladou) a tak vznikne OSOBNÍ KNIHA
  • zapojíte se i s aktivitami z domu (předškolní děti dostávají třeba Prázdninový deník a ten po prázdninách zakládají právě do PORTFOLIA)


Jak s PORTFOLIEM pracují pedagogové?

Pedagogové jsou dětem při tvoření nápomocni.  Komunikují s dětmi nad pracemi a podporují je při jejich dokončení. Poskytují dětem pomoc při jejich zakládání. Pomáhají se sebereflexí. 

V rámci pravidelné evaluace mohou pedagogové posuzovat dosaženou úroveň v individuálním vývoji dítěte. Je skvělým nástrojem při pravidelných konzultacích, které naše mateřská škola nabízí.


PORTFOLIO slouží jako zpětná vazba pro dítě, učitele, ale i rodiče. Dětem přináší radost podělit se s rodičem o své pokroky a zážitky z mateřské školy.


DĚKUJIEME ZA SPOLUPRÁCI