GDPR

Informace o zpracovávání osobních údajů

Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul., příspěvková organizace,

IČ 70940266, se sídlem v Třebíči, Cyrilometodějská 754/6, 674 01 Třebíč,

Zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace "Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů".

Dokument je k nahlédnutí v ředitelně školy každý pracovní den v době přítomnosti ředitelky.

Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle 568824538, případně na e-mailu: skolka.cyril@volny.cz.