F POINT Jihlava

Posláním F POINTU z .s. v Jihlavě v oblasti sociální služby je podporovat integraci osob z různého kulturního a sociálního prostředí do české společnosti a působit v oblasti prevence a nápravy sociálně-patologických jevů ve společnosti formou sociální služby - sociální rehabilitace. V návaznosti na jejich sociální služby chtějí pomoci předně dětem a jejich rodičům, ale i dalším osobám, které se mohou nacházet v obtížné životní situaci, vytvořit co nejlepší podmínky k životu. Přispívají k tomu, aby náš kraj byl místem, kde spolu lidé žijí pokojně.


Od roku 2024 se nám podařilo navázat s tímto spolkem úzkou spolupráci. 


Aktivity v mateřské škole jsou zaměřeny  na potřeby integrace žáků, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy a působí v oblasti prevence a nápravy sociálně- patologických jevů ve společnosti. 

Do mateřské školy dochází každé pondělí paní  Mgr. Jana Kochová a aktivně pracuje s dětmi ukrajinské národnosti.