Digitalizujeme školu

Mateřské škole Třebíč, Cyrilometodějská ul. byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 67.200,- Kč na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.