Denní harmonogram


příchod dětí do mateřské školy

6:00 - 8:00

dopolední svačina

8:30 - 9:00

volné hry a činnosti, individuální a skupinová práce s dětmi 

8:00 - 9:30

pobyt venku

9:30 - 11:30

příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek, odpočinek, případně odchod dětí domů 

11:30 -12:30

odpočinek na lehátku, individuální práce s dětmi 

12:30 - 14:00

odpolední svačina, hry, individuální práce s dětmi, pobyt na zahradě

14:00 - 16:30