Digitalizace


Digitalizujeme školu

Naše mateřská škola 

Mateřské škole Třebíč, Cyrilometodějská ul. byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 67.200,- Kč na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí v roce 2022


Z projektu byly pořízeny robotické hračky: Včelky Bee Bot, digitální mikroskopy, knihy s Albi tužkou, robotická zvířátka 


Ve školce děti učíme, vedeme a ukazujeme, jak lze tyto hračky využít, jak prostřednictvím těchto hraček lze něco plánovat, sestrojovat, řešit úkol, rozeznávat různé symboly, rozumět jejich významu, chápat a tvořit jednoduché algoritmy. Seznámí se, jak se tvoří příkazy pro pohyb některých robotických hraček s orientací v prostoru.

Vše využíváme v hlavní vzdělávací nabídce nebo v individuálních chvilkách formou her. Děti jsou pak schopné do určité míry samostatně pracovat, pomáhat si, radit si, pracovat ve skupinkách.

Nedílnou součástí je získávat základy bezpečné práce s digitální technikou – nevhodnost dlouhého dívání se do obrazovek, špatného držení těla, vzdálenost očí od obrazovky.

Nicméně digitální pomůcky vnímáme jen jako doplněk (do určité míry nezbytný v dnešní době) ve výchovně vzdělávacím procesu předškolních dětí – nejdůležitější je celkový rozvoj dítěte, rozvoj smyslů, emocí a komunikace.