Preventivní vyšetření zraku

Naše MŠ nabízí 1x za rok screeningové vyšetření OČNÍCH vad u dětí v předškolním věku ve spolupráci se společností Prima Vizus, o.p.s.

Měření zraku se provádí pomocí speciální diagnostické kamery PlusoptiX. Vyšetření je bezkontaktní, provádí se ze vzdálenosti 1 metru, trvá velmi krátce a je naprosto bezpečné.

Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Přístroj po dobu vyšetření vydává příjemné zvukové i světelné efekty, které upoutají pozornost dítěte.

K vyšetření zraku není potřeba aplikovat žádné oční kapky.


Obecně prospěšná společnost Prima Vizus, o.p.s. má statut nestátního zdravotnického zařízení a poskytuje zdravotní péči v oboru optometrie a ortoptika. Zaměřuje se na nápravu očních vad u dětí jako je dalekozrakost, krátkozrakost, astigmatismus nebo šilhání. Již od roku 2011 realizujeme v mateřských školách velmi úspěšně projekt Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí "Koukají na nás správně?" Součástí projektu je kromě samotného vyšetření také osvěta a propagace problematiky preventivního vyšetření předškolních dětí a rozvoje zrakového vnímání


PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ VE VAŠÍ TŘÍDĚ U PANÍ UČITELKY. CENA ZA VYŠETŘENÍ JE 200KČ (vyšetření je bez rodičů v rámci režimu dne MŠ).