Dětský úsměv

Dětský úsměv je unikátní projekt preventivní péče o zuby dětí v mateřských školách, na prvním stupni základních škol a v dětských domovech. Důraz je kladen především na opakovaný praktický nácvik účinného čištění chrupu. Je to osvědčený způsob, jak předcházet zubním kazům a parodontitidě. 


Podle údajů Výzkumného ústavu stomatologického mají dlouhodobě dvanáctileté děti v ČR 2,5krát více zkažených zubů než děti ve státech jako je např. Švýcarsko nebo Finsko a Dánsko. Vysoká kazivost v ČR generuje vysoké výdaje na odstraňování jejích důsledků a handicapuje ze sociálního hlediska V ČR se z veřejného zdravotního pojištění zaplatí ročně 1,5 miliardy Kč za výplně (plomby). Kvůli tomuto zjištění a zároveň prokázané skutečnosti, že zubnímu kazu lze spolehlivě předejít správnou péčí, byl připraven a do praxe uveden projekt pro děti, jehož cílem je situaci u nás zlepšit.

Je jednoznačně prokázáno, že:

 • Zkažené zuby představují infekční ložisko, které s sebou dále přináší riziko vzniku kolemčelistního zánětu, kdy je nutná hospitalizace a jde o život ohrožující stav
 • Mléčné zkažené zuby bolí, malé děti si život bez bolesti zubů nepamatují.
 • Zubní kaz je nakažlivý – pokud je zkažený jeden zub, je jen otázkou času, kdy vznikne kazivá léze na zubu sousedním, kterým může být už od 5 let věku dítěte zub stálý.
 • Zkažený dočasný zub může také poškodit zárodek stálého zubu. Děti s vícečetnými kazivými lézemi hůře prospívají než jejich vrstevníci.
 • Při předčasné ztrátě dočasných zubů často dochází ke špatnému vývoji výslovnosti, špatnému vývoji řeči. Tato ztráta představuje estetický handicap. Stálé zuby pak prořezávají nesprávně a zvyšuje se pravděpodobnost, že bude třeba nákladná ortodontická léčba.
 • Pokud nemá dítě zažitou správnou péči o dočasný chrup, velmi obtížně se tento návyk vštěpuje později. Zanedbaná péče o dočasný chrup s sebou přináší zvýšenou pravděpodobnost nutných velkých výdajů v budoucnosti.


Výuka

Během pravidelných lekcí v rámci školního rozvrhu představí lektorky dětem srozumitelně a hravou formou souvislosti mezi účinným čištěním zubů, způsobem výživy a vznikem zubního kazu a parodontitidy. Nejdůležitější částí každé lekce je praktický nácvik správného čištění chrupu pod odborným vedením. Naše lektorky používají pro názornost a upoutání pozornosti dětí obrázky, výukové omalovánky, kvízy, pracovní listy, modely zubů apod. Systematičnost výuky je podpořena pracovními sešity, které ilustroval Miloš Nesvadba. Zahraniční zkušenosti ukazují, že opakovaný praktický nácvik čištění je základem úspěchu podobných akcí.

 • Učíme děti, jak si správně čistit zuby, tak aby zůstaly celý život bez kazu.
 • Opakovaná praktická výuka (6x ročně, během každé lekce praktický nácvik čištění zubů)
 • Profesionální lektorky (pro lektorky organizujeme pravidelné semináře a workshopy)
 • Zábavná forma (krásné obrázky Miloše Nesvadby)
 • Odborné vedení projektu
 • Minimální provozní náklady


Metodika

Projekt Dětský úsměv vychází ze švýcarského vzoru. Metodika projektu se vyvíjela od jeho zahájení v roce 2001 postupným sbíráním zkušeností. Vznikl a následně se rozšiřoval tým lektorek. Postupně bylo sestaveno pět na sebe navazujících pracovních sešitů pro děti. Tyto sešity ilustroval Miloš Nesvadba.


Lekce probíhá pod vedením Mgr. Zuzany Svobodové