OMJ

děti a žáci s odlišným mateřským jazykem


Vícejazyčnost propojuje a sbližuje.

Vícejazyčné děti jsou všechny děti, které doma mluví odlišným jazykem, než je jazyk vyučovací, nebo kromě vyučovacího jazyka plynule ovládají další jazyk(y). Ačkoliv nově příchozí děti s migrační zkušeností nemusí být ještě vícejazyčné, pracujeme s nimi tak, aby svou vícejazyčnost postupně rozvíjely.

Je důležité dát dítěti prostor se vyjádřit. Nemusí to být v češtině, může to být i v jeho mateřském jazyce. Podpora vícejazyčnosti je cestou k plnohodnotnému začlenění do vzdělávání a do společnosti a vede k psychické pohodě.

Ztratí-li dítě kontakt se svým mateřským (prvním) jazykem, ztratí část své identity.


V naší mateřské škole probíhá výuka češtiny (seznámení s českým jazykem) každý týden a to hned dvakrát.

Děti ji navštěvují na cca 30minut 2x týdně pod vedením paní učitelky Bc. Evy Dennerové DiS.